34. LAX DUPIAZA

149: -

färsk lax med lök, vitlök,korriander, paprika och tomat.