34. LAX DUPIAZA

159: -

färsk lax med lök, vitlök,korriander, paprika och tomat.