80. FISH & CHIPS

69: -

Fiskpinnar, pommes, sallad